Pravidla

Úvodní pravidla
§1
Hraním na serveru RebelGames.Net hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla, která platí pro všechny servery, TeamSpeak a web.
§2 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/Facebooku/Teamspeaku…
§3 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen Admin) a Moderátorů (dále jen Mod).
§4 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů/portálů.
§5 Neznalost pravidel neomlouvá!

Všeobecná pravidla
§6 Používejte všude stejný nick.
§7 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu atp.
§8 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§9 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako nick, či stavět z blocků vulgární nápisy, znaky nebo obrázky.
Team
§10 Člen Teamu je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§11 Členy Teamu jsou všichni Administrátoři, Moderátoři, Developeři (dále jen Dev), Buildeři a Protektoři (dále jen Prot).
§12 O unbanu primárně rozhoduje člen Teamu, který ban přidělil. Případně, že již není v Teamu, je rozhodnutí na adminovi.
§13 Rozhodnutí člena Teamu je konečné a závazné.
§14 RebelGames si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit.
Herní účet
§15 Veškeré herní účty, a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby) na těchto účtech obsažené, zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů Teamu.
§16 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet na osobu.
§17 Za ztrátu hesla nebo zneužití server nenese zodpovědnost.
§18 Žádný člen Teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.
Pravidla pro servery: Minecraft
§24 Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče a města (cca 500 blocků) bez souhlasu starosty města.
§25 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.
§26 Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba), písek se NESMÍ těžit nikde jinde než v písečném dole (/warp doly). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam kdy těžilo.
§27 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
§28 Je zakázáno stavět budovy z netheracku, cobblestonů a dirtů. Vyjímka je možná pouze pokud bude dům vypadat hezky (posoudí A-Team). V opačném případě může být tato stavba bez varování smazána.
§29 Je zakázáno stavět létající budovy nebo plochy. Vyjímku může u účelových budov povolit Administrátor.
§30 Ochrana majetku a osoby

  1. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné požádat Admina/Moderátora/Protectora o zabezpečení pozemku protektem. Výjimkou jsou servery, kde si hráč může protekt udělat sám. Griefing neuzamčených staveb protektem je taky trestán!
  2. Dveře, truhly se chrání uzamknutím na hráče – uzamknutí cizího majetku je trestné.
  3. PvP mimo vyhrazené zóny (arény, eventy apod.) je zakázané. Výjímka je povolena pouze na vlastním protektu, kde metody PvP může hráč použít pro ochranu majetku nebo proti nežádoucímu návštěvníkovi. Zabíjení hráčů se mimo tyto výjimky trestá.
  4. Vytvoření soukromého warpu na cizím protektu, je povoleno pouze se souhlasem majitele. Pokud vás majitel protektu vyzve k zrušení soukromého warpu, jste povinní ho zrušit. Při nevyhovění žádosti majitele protektu vám budou smazány všechny vaše soukromé warpy.
  5. Zapalování, zabíjení uranem atd., je bráno jako griefing a tudíž je také trestán. (vyjímkou je vlastní území s nezvanými hosty po vyzvání)

§31 Je zakázano jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nenahlášení chyb se trestá)
§32 Je zakázáno těžit písek v dolech pomocí bugu.
§33 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X-ray grafických balíku, fly módů a dalších externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
§34 Při delší nepřítomnosti (AFK) je hráč povinnen odhlásit se ze serveru. Opakované dlouhodobé tzv. AFKování, kdy hráč cíleně a opakovaně (např. přes noc, kdy spí) nechá puštěnou hru, jen kvůli tomu, aby automaticky těžil, nebo mu běžely farmy, stroje apod., je trestáno!
§35 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§36 Je zakázano rozhazovat itemy na spawnu a veřejných místech.
§37 Blacklist je seznam itemů, které jsou na serverech zakázané nebo nějak omezené. Blacklistem se snažíme zablokovat či omezit věci, které mohou narušit multiplayerový zážitek na veřejně přístupných serverech. Zablokovány jsou itemy a bloky, které mohou například ohrozit vaše herní území, degradovat hru, či jinak narušovat její plynulost. V průběhu času se blacklist může měnit, není v našich silách udržovat aktuální seznam. To, že je daný item/blok na blacklistu se tedy dozvíte přímo na serveru při pokusu o vycraftění/použití nebo se případně zeptejte ostatních hráčů/čelnů Teamu.

Pravidla pro server: Starmade
§38 Při hraní používej svůj mozek.
§39 Administrátor ani Moderátor neslouží jako nápověda ve hře.
§40 Je zakázáno využívat bugů hry, v případě nenahlášení bugu se vystavuješ postihu.
§41 Je zakázán tzv. Spawn Kill – opakované zabíjení na pozici kde se objeví hráč po smrti.
§42 Je zakázáno útočit na slabšího protivníka, pokud nezautočil nejdříve on, vybírej si sobě rovného soupeře.
§43 Spawn sektor (2,2,2) neslouží jako hlídané parkoviště ani jako továrna na výrobu lodí. Je zakázáno jakkoli obestavovat shop na spawnu.
§44 Zákaz stavění a nahrávání lodí s mass (hmotností) nad 100 000, při případném porušení bude loď smazána bez náhrady.
§45 Je zakázáno nastavování blueprintů jako EnemyUsable. Při porušení bude blueprint smazán bez nahrády.
§46 Zákaz volného ponechání lodí na povrchu planety. V případě porušení bude loď smazána bez náhrady.
§47 Hrací oblast se omezuje na jednu galaxii, nevyletávejte mimo ni, další galaxie jsou úplně stejné.
§48 Server vyžaduje registraci a autorizaci proti Star-Made.org
Pravidla pro server: TeamSpeak
§49 Účastník TS používá nick totožný s nickem na všech serverech RebelGames.Net
§50 Nick, název místnosti, avatar, popis místnosti nesmí mít vulgární obsah.
§51 Trvalé roomky pro hráče uděluje Správce TS za určitých okolností.
§52 POKE pro Team se smí použít jen pokud je to akutní problém, informace.
§53 Při komunikaci s Teamem pište ihned problém, nebo otázku (pozdrav nebo otázky typu mohu?, máš čas?, apod. může Team ignorovat).
§54 Před otázkou položenou členům Teamu se ujisti, zda-li na tvou otázku není odpověď na našem fóru RebelGames.Net.

Poslední aktualizace:
29.9.2017